Veiligheid en Privacy

Happy Dough & More is onderdeel van Happy Cupcake.

Happy Cupcake gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wanneer u een bestelling plaatst vragen wij enkel om relevante persoonsgegevens om de bestelling af te kunnen ronden.

Pricavybeleid Happy Cupcake

Versie 1.1 (Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-05-2023).

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Happy Cupcake, gevestigd aan Kerkstraat 18, 3401 CN te IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)302741868 of per e-mail op info@HappyCupcake.eu

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Happy Cupcake. U dient zich ervan bewust te zijn dat Happy Cupcake" niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Happy Cupcake respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Happy Cupcake of die van een derde partij.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Reviews 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die voor u als individu gelden. U kunt denken aan uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres. Maar ook gegevens zoals IP-adres of het klantnummer zijn persoonsgegevens. Ook andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Happy Cupcake, evenals zakelijke relaties.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een profiel aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice via e-mail of telefonisch. Daarnaast kan het zijn dat Happy Cupcake uw gegevens van andere partijen ontvangt, maar alleen wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven bij deze partij.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Happy Cupcake bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

GegevensBewaartermijnReden
- Voor- en achternaam7 jaar na laatste order of zakelijk contacti.v.m. wettelijke termijn bewaren klantgegevens 
- Geslacht7 jaar na laatste order of zakelijk contacti.v.m. wettelijke termijn bewaren klantgegevens 
- Adresgegevens7 jaar na laatste order of zakelijk contacti.v.m. wettelijke termijn bewaren klantgegevens 
- Telefoonnummer7 jaar na laatste order of zakelijk contacti.v.m. wettelijke termijn bewaren klantgegevens 
- E-mailadres7 jaar na laatste order of zakelijk contacti.v.m. wettelijke termijn bewaren klantgegevens 
- IP-adres25 maanden na laatste website bezoeki.v.m. termijn bewaren gegevens Google analytics
- Overige persoonsgegevens die
 u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
7 jaar na laatste order of zakelijk contacti.v.m. wettelijke termijn bewaren klantgegevens 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website25 maanden na laatste website bezoeki.v.m. termijn bewaren gegevens Google analytics
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)25 maanden na laatste website bezoeki.v.m. termijn bewaren gegevens Google analytics
- Internetbrowser en apparaat type25 maanden na laatste website bezoeki.v.m. termijn bewaren gegevens Google analytics
- Bankrekeningnummer7 jaar na laatste order of zakelijk contacti.v.m. wettelijke termijn bewaren klantgegevens 

 

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bonbonswinkel.nl Chocolaterie "Le Bonheur" of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bonbonswinkel.nl Chocolaterie "Le Bonheur" of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 

Hieronder een overzicht: 

Cookie NaamBeschrijvingDuur
Session cookiesSessie cookies worden door de server gebruikt om informatie op te slaan over gebruikers activiteiten. Geanonimiseerde gegevens over de huidige sessie worden versleuteld opgeslagen in de sessie cookie en bevatten geen persoonlijke gegevens in de niet versleutelde vorm.De sessie cookie wordt opgeslagen in het tijdelijke geheugen en wordt verwijderd wanneer de gebruiker de browser sluit.
AuthenticatiecookiesAuthenticatie cookies is zwaar beveiligde en bevatten gegevens om de bezoeker te identificeren om in te loggen in het shop account:
  • ASPXAUTH_SS_s voor secure (HTTPS) pagina’s

De verloopdatum van het authenticatie cookie is afhankelijk of de gebruiker de functie “onthoudt mij” heeft aangevinkt terwijl men inlogt op de webwinkel.
Als deze niet is geselecteerd dan wordt de authenticatie cookie verwijderd op het moment dat de web browser wordt afgesloten.
Als 'Onthoudt mij' is geselecteerd dan wordt de houdbaarheidsdatum van de authenticatie cookie op 30 dagen gezet.
Winkelmandje cookiesWinkelmandje cookies bevatten versleutelde geanonimiseerde identificatie methodes ten behoeve van het winkelmandje van de bezoeker en bevatten geen persoonlijke informatie in een niet versleutelde vorm.Basket cookie worden voor 7 dagen opgeslagen.
Google AnalyticsAnalytische cookie die websitebezoek meet2 jaar

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wat gebeurt er bij een datalek?
Mocht er ooit sprake zijn van een beveiligingsincident of datalek, zoals bijvoorbeeld diefstal van een computer of een systeemhack, reageren wij hier direct op. Onze IT-afdeling zal het lek onderzoeken en beoordelen. Het datalek zal vervolgens zo spoedig mogelijk worden gedicht. Wij schakelen binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw privacy. Is dit echter wel het geval dan zijn we verplicht het lek ook aan u te melden. Heeft u een beveiligingsincident of datalek gevonden op onze website stuur dan meteen een mail naar info@happycupcake.eu
 of neem contact op met de klantenservice.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht WebwinkelKeur. Als je bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Happy Cupcake
Kerkstraat 18
3401 CN IJsselstein
030 - 2741868

info@happycupcake.eu

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte gehouden worden? Meld je dan nu aan voor onze exclusieve nieuwsbrief.
Aanmelden
© 2020 - 2024 Happy Dough & More | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel